√ Soal UAS SKI Kelas X XI XII Semester 1 Ganjil

contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII MA Mapel SKI / Sejarah Kebudayaan Islam dan Kunci Jawaban


Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas X mapel SKI :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!1. Kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah bernama....
a. Aqobah                                                                            d. Yasrib
b. Mina                                                                                e. Yaman
c. Hirjaz

2. Salah satu suku Arab yang mendiami kota Madinah adalah....
a. Quraisy                                                                            d. Khazroj
b. Anshar                                                                             e. Muhajirin
c. Nadhir

3. Semula antara Suku Aus dengan Suku Khazroj saling....
a. bermusuhan                                                                     d. tidak mengenal
b. tolong menolong                                                             e. bersahabat
c. berdamai

4. Rasulullah pertama kali bertemu dengan jama’ah haji dari Madinah pada tahun ... setelah Beliau diutus menjadi Rasul....
a. 10 H                                                                                d. 14 H
b. 11 H                                                                                e. 15 H
c. 12 H

5. Perjanjian Aqobah pertama disebut juga perjanjian ....
a. wanita                                                                              d. Hudaibyah
b. Madinah                                                                          e. Aqobah II
c. Makkah

6. Suku Bangsa Arab Madinah yang diajak masuk dalam Agama Islam bernama....
a. Nadhir                                                                             d. Qainuqah
b. Khazraj                                                                            e. Badui
c. Quraisy

7. Sebelum menjadi nama Makkah, bernama....
a. Madinah                                                                          d. Hijas
b. Al-Mukaromah                                                                e. Syam
c. Yatsrib 


Cuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XI mapel SKI :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!1.      Sebelum bangsa Arab Islam datang, bangsa Vandal di Spanyol pernah dijajah oleh bangsa....
a.       Arab                                                                            d. Persia
b.      Gothic                                                                                     e. Romawi
c.       Yunani

2.      Bangsa pertama yang menyebut negeri itu dengan sebutan Andalusia adalah ....
a.       Bangsa Afrika                                                             d. Bangsa Romawi
b.      Bangsa Arab                                                               e. Bangsa Libya
c.       Bangsa Yunani

3.      Nama Raja Gothic  yang menjajah bangsa Vandal adalah....
a.       De Graft Julian                                                           d. Musa Ibnu Nushair
b.      Frederick                                                                     e. Thariq Ibn Ziyad
c.       Roderick

4.      Andalusia yang kini dikenal dengan nama Spanyol, semula bernama....
a.       Barbar                                                                        d. Vandal
b.      Granada                                                                      e. Yunani
c.       Seville

5.      De Graft Julian pernah meminta bantuan kepada Gubernur Afrika Utara. Nama gubernur itu adalah....
a.       Thariq Ibn Malik                                                         d. thariq Ibn Ziyad
b.      Tharif Ibn Malik                                                          e. Musa Ibn Nushair
c.       Abdul Malik Ibn Marwan

6.      Pasukan Musa Ibn Nushair memasuki benua Eropa pada tahun....
a.       710 M                                                                          d. 714 M
b.      712 m                                                                          e. 711 M
c.       713 M

7.      Pasukan Islam di bawah pimpinan Thariq Ibn Ziyad berjumlah ....
a.       5000 orang pasukan                                                    d. 6000 orang pasukan
b.      3000 orang pasukan                                                    e. 6050 orang pasukan
c.       4000 orang pasukanCuplikan Soal UAS Semester 1 Kelas XII mapel SKI :

I.     Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!1.      Menurut penelitian para ahli sejarah, pembawa Islam ke Indonesia adalah....
a.       Bangsa Portugis                                                          d. Pedagang dan mubaligh dari Mesir
b.      Ahli Tasawuf dari Persia                                             e. Pedagang dari Gujarat
c.       Pedagang dari Arab

2.      Walisongo yang pertama kali menyebarAgama Islam di pulau Jawa adalah....
a.       Sunan Ampel                                                              d. Maulana Malik Ibrahim
b.      Sunan Bonang                                                             e. Sunan Muria
c.       Sunan Kalijaga

3.      Adanya upacara Gerebek Maulud (Sekaten) di Surakarta dan Yogyakarta merupakan bentuk penyiaran agama Islam melalui....
a.       dakwah                                                                       d. tasawuf
b.      perkawinan                                                                  e. seni budaya
c.       pendidikan

4.      Agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan pada....
a.       Abad ke 13 H / 20 M                                                  d. Abad ke 5 H / 12 M
b.      Abad ke 10 H / 17 M                                                  e. Abad ke 1 H / 7 M
c.       Abad ke 14 H / 21 M

5.      Nama seorang pendeta Budha yang mencatat adanya pemukiman muslim di nusantara adalah....
a.       Pendeta Hulabikan                                                      d. Pendeta Yuan
b.      Pendeta Chang                                                            e. Pendeta I-Tsing
c.       Pendeta Tang

6.      Pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa adalah....
a.       Demak                                                                         d. banten
b.      Mataram                                                                      e. Cirebon
c.       Pajang

7.      Istri Sunan Gunung Jati adalah....
a.       Putri Kawunganten                                                     d. Nyimas Manila
b.      Putri Campe                                                                e. Putri Kendedes
c.       Nyai ManilaSilakan klik link di bawah untuk men download soal selengkapnya : 

Soal UAS SKI Kelas X MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1 - Soal 2 dan Kunci Jawaban PG -

Soal UAS SKI Kelas XI MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1Soal 2 (dan Kunci)

Soal UAS
SKI Kelas XII MA Semester 1 (Ganjil) : Soal 1 - Soal 2


Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII Mapel SKI / Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga Bermanfaat.

Belum ada Komentar untuk "√ Soal UAS SKI Kelas X XI XII Semester 1 Ganjil"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel